Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015
15/02/2014, 00:13 [GMT+7]
Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, toàn tỉnh sẽ tuyển mới 14.050 học sinh lớp 10 với 355 lớp, chiếm tỷ lệ 85,55% so với số học sinh lớp 9 năm học 2013-2014. Trong đó, hệ phổ thông là 12.830 học sinh (78,12%), hệ giáo dục thường xuyên là 1.220 học sinh (7,43%). Trong hệ phổ thông, số học sinh được vào các trường công lập là 11.635 em (70,84%), còn lại vào các trường ngoài công lập.
Trong kế hoạch tuyển mới, huyện Vạn Ninh có tỷ lệ tuyển cao nhất với 88,89% (1.640 chỉ tiêu/1.845 học sinh lớp 9); tiếp đến là huyện Cam Lâm với 88,5% (1.400/1.582); thành phố Cam Ranh với 87,39% (1.760/2.014); huyện Khánh Vĩnh 86,78% (420/484); huyện Khánh Sơn 81,67% (245/300); thành phố Nha Trang 81,49% (3.875/4.755); thị xã Ninh Hòa 81,18% (2.980/3.671); huyện Diên Khánh 75,3% (1.335/1.773).
Tại thành phố Nha Trang, dự kiến Trường THPT Lý Tự Trọng tuyển mới 600 học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi: 600 học sinh, Trường THPT Hà Huy Tập: 400 học sinh, Trường THPT Hoàng Văn Thụ: 680 học sinh. Riêng hệ thống trường chuyên Lê Quý Đôn sẽ tuyển mới 325 học sinh với 7 lớp chuyên và 2 lớp không chuyên; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tuyển mới 70 học sinh.

Thu Hiền Báo Khánh Hòa Online

View more latest threads same category: